Lưu trữ thẻ: cách in hai mặt

Hướng dẫn cách in hai mặt trong Microsoft Word

Chức năng in trong word giúp bạn đưa tài liệu văn bản từ file mềm sang file cứng. Bạn có thể lựa chọn nhiều tùy chọn như in hai mặt, in một mặt. Nó có thể giúp chúng ta sao lưu giữ liệu dưới dạng bản cứng để cho mọi người xem hoặc cất giữ. […]